پوسته MVP سایت دوشان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

اقدامات صورت گرفته :

  1. طراحی
  2. کدنویسی استاتیک
  3. تبدیل به وردپرس

تکنولوژی های استفاده شده :

  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • JQuery
  • PHP
  • Photoshop

مشاهده سایت
http://erami.name/mvp/
مشاهده سایت